I perioder kan enkelte produkter være mer aktuelle en andre. Trykk på linken under for aktuelle produkter

PLS Bærekrafts Policy

PLS Bærekrafts Policy

Hva vi vil, hva vi gjør og hva vi har gjort

PLS har siden starten drevet med et tydelig holdbarhetsfokus. Vi legger stor vekt på hvordan våre produkter produseres, pakkes og transporteres. Det er også viktig at produktene blir anvendt korrekt ute hos kunden, både ergonomisk og praktisk.

Vår holdbarhetspolicy innebærer at vi utifra et helhetsperspektiv styrer og setter mål for virksomheten i linje med FN’s globale mål for bærekraftig utvikling og den internasjonale klimaavtalen.

Vi legger stor vekt ved valg av råvarer og premierer fornybarhet, nedbrytbarhet og at arbeidsmiljøet ved produksjon og bruk er best mulig. Vi skal verne om vår jordklode og våre medmennesker, og gjøre vårt for et bærekraftig samfunn og en friskere natur.

Les mer om PLS Bærekrafts Policy her

20.10.2019 10:39